Самота

В този объркан свят, изпълнен със забрани, страхове и отчуждение, самотата стана наш приятел. Нищо не е както преди и никога няма и да бъде. Според мен си отиде един свят безвъзвратно. Сега, седейки между четирите стени на домовете си, можем да осъзнаем, какво сме имали, изгубили и бихме променили. Когато вечер се разхождам по…